CÔNG TRÌNH CỬA XINGFA TẠI THỦ ĐỨC TP HCM
Chia sẻ:

HẠNG MỤC CỬA NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU QUẢNG ĐÔNG MÀU XÁM GHI

ĐC : GIÁO XỨ KHIẾT TÂM – QUẬN THỦ ĐỨC

CHỦ ĐẦU TƯ : CHÚ KHÁNH

HOÀN THÀNH : 10/2020